Likit Petrol Gaz Otogaz ve Tüp Gazcılar Bayileri Derneği

 Anasayfa | Bayilerin Sesi | Tüketici Köşesi | Sıkça Sorulan S. | Bize Ulaşın | İl İrtibat Bilgileri | Linkler

 
   » Sondakika
   » Anasayfa
   » Atatürk Köşesi
   » Yönetmelik
   » Bayi Dernekleri
   » LPG Kanunları
   » Rekabet Kurulu
   » Bayilerin Sesi
   » Tüketici Kösesi
   » İş İmkanları
   » Merak Edilenler
   » Sıkça Sorulan Sorular
   » Duyurular
   » Site haritası
   » Online Tv İzle
   » Arşiv
   » Bize Ulaşın
   » Linkler
   » Konuşma Metinleri
   » Köşe Yazıları
   » Üyelik İşlemleri
   » Bilgi Bankası
   » Hayat Dersleri
   » Arama
   » İl İrtibat Bilgileri
   » Video
   » Üyelik Aidat
ÇOK OKUNANLAR
Sektöre Genel Bakış
BAKAN ÇAĞLAYAN, İTO'NUN SORUNLARINI DİNLEDİ
Epdk Sivil Toplum Kuruluşları İle Görüşmelerine Devam Ediyor
    Bayilerinsesi

EPDK BAŞKANI SAYIN HASAN KÖKTAŞ’IN “EPDK’NIN 7. YILINDA TÜRKİYE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ PİYASALARI” AÇILIŞ KONUŞMASI

(13.11.2008)

Türkiye enerji sektörünün saygıdeğer temsilcileri,

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 7. Yılında Türkiye Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları” başlıklı toplantıya katılıyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek Şahsım ve Kurumum adına sizleri saygılarımla selamlıyorum.

Hepinizin yakından bildiği gibi, Türkiye elektrik ve doğal gaz sektörlerinin özel sektör işletmeciliğine, piyasa esaslarına ve rekabetçi bir nitelik kazanmasına yönelik karar bundan 7 yıl önce alınmıştır.

Bu amaçla önce elektrik sonra doğal gaz piyasası kanunları yasalaşmıştır.

Bu kanunlar ile sektörün düzenlenmesi ve denetlenmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu oluşturulmuştur.

Yarın düzenlenecek bir resepsiyon ile 7. yaşgününü kutlayacak olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 7 yıl zarfında bu iki piyasaya yönelik yüzlerce karara ve düzenlemeye imza atmıştır.

Bu sürede Türkiye Büyük Millet Meclisimiz birçok yasal düzenlemeyi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve ilgili kamu kurumları da çok önemli uygulamaları hayata geçirmiş ve böylece rekabetçi bir enerji piyasasının temelleri atılmıştır.

Bu genel tespitlerden sonra sektörümüz açısından çok büyük önem taşıyan ve “10. Enerji Arenası”nda iki gün boyunca tartışılacak olan şu temel soruyu sormamız gerekmektedir:

Acaba 7 yılın sonunda Türkiye elektrik ve doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi sürecinde hangi aşamaya gelinmiştir?

Bu soruya iki farklı bakış açısından iki farklı cevap vermek mümkündür.

Karamsar bir bakış açısına sahip olan ilk cevap şudur:

“Türkiye elektrik ve doğal gaz piyasalarında özel sektör işletmeciliğine dayalı bir yapı kurmak konusunda bir arpa boyu yol alınamamıştır.”

Bu cevabı şu iki tespitle desteklemek de mümkündür.

Birinci husus elektrik sektörümüzde üretiminin ve dağıtım hizmetinin büyük bir bölümü halen kamu tesisleri tarafından karşılanmaktadır.

İkinci husus doğal gaz piyasasında da özel sektörün daha alması gereken uzun bir yol olduğunu söylemek mümkündür.

Saygıdeğer katılımcılar,

Bu iki tespitten yola çıkarak karamsarlığa kapılmak, olanların sadece bu boyutuna bakarak resmin tamamını görmemek, ülkemizin dinamiklerini kavrayamamak demektir.

Bir başka ifade ile hızla gelişen bir ekonomiye ve enerji sektörüne sahip bir ülkeye dürbünün tersi ile bakmak demektir.

Konuşmamım bundan sonraki bölümünde az önce ifade ettiğim hususlara rağmen neden bugüne ve geleceğe dair umutla bakmamız gerektiği sorusunu başka birkaç örnek vererek cevaplandırmak isterim.

Türkiye sadece son 7 yılda değil, 1990’ların başından beri elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirmesini tartışmış ve çok sayıda girişimleri başarısız olmuşken geçtiğimiz Temmuz ayından bugüne 24 şehri kapsayan 4 elektrik dağıtım bölgesinin ihalesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve 3 şehrin içeren bir dağıtım bölgesi de özel bir şirkete devredilmiştir.

Bu bölgeleri devralacak şirketlerin temsilcileri de bugün aramızdadır ve sanırım sizlere hem piyasanın geleceği hem de önümüzdeki dönemde dağıtım şebekeleri yatırımları hakkında bazı bilgiler vereceklerdir.

Bu yıl sadece elektrik dağıtımı değil üretim özelleştirmeleri için de iyi bir başlangıç yapılmıştır. Geçtiğimiz mart ayında Ankara Doğal Elektrik A.Ş bünyesindeki hidroelektrik ve termik santrallarının özelleştirme ihalesi de başarı ile sonuçlandırılmıştır.

Bu durum artık ülkemiz elektrik enerjisi sektöründe de, yargı kararları ile iptal edilmeden ve kararlılıkla özelleştirmelerin yapılabileceğini göstermektedir.

Bu olumlu sonuçların da etkisi ile siyasi irade, 2009 yılında elektrik dağıtım ve üretim tesisi özelleştirmelerine de devam etmeyi hedeflemektedir.

İşte tüm bu özelleştirmeler sonrası Kurumumuza da dağıtım şebekelerinin tarifelerinin belirlenmesi, yatırımların onayı ve denetlenmesi gibi çok önemli sorumluluklar düşmektedir.

EPDK olarak yeni döneme kurumsal yapıdaki değişiklikler dahil olmak üzere tüm boyutları ile hazırlanmaktakta olduğumuzu belirtmek isterim.

Sizlere iyimser olmamızı gerektiren birkaç örnek daha sunmak isterim:

Çok değil, bundan 8-10 yıl öncesinde, yurdumuzun dört bir tarafında dönecek türbinler sayesinde, dağ başlarında esen rüzgârların Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücüne katkı yapacağını söyleyenlere tebessümle bakılıyordu.

Özel sektörün piyasaya elektrik satmak için binlerce megavatlık rüzgar santralı yatırımı için EPDK önünde uzun kuyruklar oluşturacağı kimsenin aklına gelmezdi.

Meclisimiz, Bakanlığımız, Kurumumuz ve tabii özel sektörümüzün çalışmaları sayesinde 2006 yılına kadar 20 megavat düzeyindeki rüzgâr kurulu gücü son 3 yılda ardı ardına 11 santralın devreye alınması ile birlikte 16 kat artarak bugün 330 megavata ulaşmıştır.

İlaveten türbin tedarik sözleşmesi imzalanmış toplam 1070 megavat kurulu gücünde 22 santralın önümüzdeki 2 yıl içinde devreye alınması planlanmaktadır.

Böylece Türkiye’nin toplam rüzgâr kurulu gücünün 2010 yılında 1550 megavata ulaşması öngörülmektedir.

Bir diğer örnek olarak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün bütçe kısıtı altında baraj inşaatlarının onlarca yılda tamamlaması beklenirken su kullanım hakkı anlaşmaları ile bu projeler özel sektöre açılmış ve ülke ekonomisine kazandırılmaya başlanmıştır.

Bugün ülkemizin her yerinde hidroelektrikten doğal gaz santrallarına kadar birçok projenin temelleri atılmakta, yatırımları sürmekte ve devreye alınmaktadır.

Toplamını ifade etmek gerekirse, Kurumumuzdan lisans almış ve inşa halindeki toplam özel sektör proje adedi 474, bu projelerin toplam kurulu gücü 22 bin 637 megavat, yaklaşık olarak, yıllık elektrik üretimleri toplam 112 milyar 500 milyon kilovatsaat, yatırım tutarları ise 20 milyar doların üzerindedir. İnanıyorum ki, 2009 yılında da devam edecek olan özelleştirme süreci bir çarpan etkisi ile özel sektör yatırımlarına ivme kazandıracaktır.

Üstelik sadece yatırımlar ve özelleştirmeler açısından değil, işleyen bir piyasa mekanizması açısından elzem olan tüm mekanizmalar da artık işler kılınmıştır.

Artık piyasa mali uzlaştırma merkezi, dengeleme ve uzlaştırma mekanizması, maliyet bazlı fiyatlandırma uygulamaları devrededir.

Saygıdeğer katılımcılar,

Sadece elektrikte değil doğal gaza farklı bir bakış açısından baktığımızda iyimser olmamız için elimizde bir değil birçok sebebin olduğunu görmekteyiz.

Örneğin, bundan 10 yıl önce Türkiye’nin 5 şehrinde doğal gaz verken bazı temsilcileri aramızda bulunan özel sektör şirketleri sayesinde son 5 yılda bu rakam 10 kat artarak 50’yi aşmıştır.

Bugün hepimiz ülkemizin gelişme dinamikleri ile özel sektör dinamizminin doğal gaz sektörümüze yeterince katılamamış olmasını bir arada düşündüğümüzde mevcut yapıda değişiklik yapılması gerektiğini kabul ediyoruz.

Bu zamana kadar gerek kontrat devri ihalelerini kazanan gerekse ithalat imkânlarını kovalayan tüm şirketlerin ısrarlı tavırları ve sürdürdükleri çalışmalar ülkemizde çok oyunculu bir doğal gaz piyasasının tesisi için motive edici olmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak kontrat ve miktar devri uygulamalarını yeniden ele alınması ve bu sürece paralel olarak yeni ve mevcut ülkelerden yapılacak doğal gaz ithalatının daha kolaylaştırılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Şu hususu özellikle vurgulamak isterim ki, ülkemizde, buraya kadar ifade ettiğim hususlarda yatırımların gerçekleşmesini kolaylaştıracak her türlü yasal ve idari düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 7 yıllık faaliyeti ile öngörülebilir bir piyasanın işleyen kurallarını, teamüllerini geliştirmiştir. Bu kapsamda piyasa katılımcılarının, enerji sektörü yatırımcılarının sayısı katlanarak artmıştır.

EPDK 7 yıllık uygulamasında, özel sektörün önünü açan, sorunları erkenden görerek çözüm üreten ve sektörle işbirliğine özel önem veren bir konumda olmuştur.

Ayrıca, Kurumumuzda uzmanlaşarak özel sektöre geçen kadrolar sektörün yetkin eleman ve yönetici ihtiyacına da çok önemli katkılarda bulunmuştur.

Saygıdeğer konuklar,

Tüm bu ifade ettiğim hususlara ilaveten, dünya çapında yaşanan finansal krizi ülkemiz enerji sektörü açısından fırsata dönüştürebilecek bazı olanaklar doğmuştur.

Bunlardan biri, uluslararası piyasalardaki daralma nedeniyle enerji yatırımları için gereken ekipmanların fiyatları düşmekte ve bu ekipmanların daha kısa sürede tedarik edilebilme imkanı doğmaktadır.

Bir diğer husus, dünyada petrol fiyatlarının düşmesi yeni termik santral projelerinin geniş dönüş süresini ve işletme maliyetlerini azaltarak yatırım yapmayı daha cazip kılmaktadır.

Ayrıca finansman imkanlarındaki daralmanın etkisi ile kreditör kurumlar daha seçici davranacağı için daha verimli projelerin gerçekleşeceği anlaşılmaktadır.

Bir diğer önemli husus ise, Türk bankacılık sektörü “ihtiyatlı” davranırken, mali sermaye yeterliliği olan, mevcut likiditesini yatırıma dönüştürmek isteyen yerli ve yabancı şirketler için mevcut projelere yönelecek olmasıdır.

Bu şartlar altında Türkiye dünya genelinde enerji yatırımı yapmak için en uygun ülkelerden biri konumundadır.

Saygıdeğer konuklar,

Sözlerimi tamamlarken şu hususa dikkatinizi çekmek istiyorum:

Tüm dünya örneklerinin gösterdiği gibi, kamu işletmeciliğinin, doğal tekellerin olduğu piyasalarda birden fazla özel şirketin, eşit ve öngörülebilir piyasa koşullarında faaliyet gösterebilmesi için belli bir zamana ihtiyaç vardır. Bir başka ifade ile özel ve kamu şirketlerinin değişen, gelişen ve bambaşka nitelikteki şebeke işleyiş kurallarına uyum göstermesi bugünden yarına gerçekleşebilecek işler değildir. Bu, çok dinamik, kuralları sürekli değişip gelişen ve belli sancıları da olan bir süreçtir.

Ancak şunu vurgulamak gerekir ki, bir piyasayı yapmanın ilk kuralı yapıcı olmaktır.

İnanıyorum ki, bugün Türkiye ekonomisinin lokomotif gücünü oluşturan özel sektörümüz, yapıcı ve girişimci gücü, uluslararası bağlantıları ve finansal kabiliyetleri gibi birçok etmene bağlı olarak, Türkiye elektrik ve doğal gaz piyasasında her geçen gün daha belirgin, daha aktif bir rol alacaktır. Böylece, geçmiş yedi yılın dersleri ve olumlu birikimi ile bu süreç adım adım mutlu sona ulaşacaktır.

Bugün bu salonda temsilcileri, yöneticileri bulunan ve enerji sektörümüzün her zincirinde yatırım yapmak, üretmek ve kalıcı olmak için istekli olan özel sektörümüz serbestleşme sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının en büyük teminatıdır.

Bu düşüncelerle iki gün boyunca yapılacak değerlendirmelerin bu sürece dair çok değerli katkılar sağlayacağına olan inancımı ifade eder, saygılar sunarım.

New Page 1
 

Yorum Ekle

 

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Likpetder veya likpetder.com sorumlu tutulamaz.

 

      » Diğer Haber Başlıkları

Tüm Haberler

Amaç Rekabetçi Piyasa Oluşturmak
Derneğimizin Sakarya' daki İrtibat Sorumlusunu Tanıyalım: Fahri Eren
EPDK BAŞKANI SAYIN HASAN KÖKTAŞ’IN EPDK’NIN 7.YIL RESEPSİYONU KONUŞMASI
EPDK'dan dağıtım şirketlerine ulusal stok cezası
EPDK BASIN AÇIKLAMASI
Ankara LPG Dönüşüm Sistemleri Fuarı
42. Dönem LPG-CNG Komisyonu I.Toplantısı Gerçekleştirildi
LPG AYLIK EĞİTİM PROGRAMI
Biodizel tesisinde yangın: 3 ölü
Likpetder Ankara'da
Derneğimizin Denizli' deki İrtibat Sorumlusunu Tanıyalım: Erol KAYA
Tüplü gazın ÖTV’si de yüzde 3 olsun
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2008 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Özet Piyasa Rakamları
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2008 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Özet Piyasa Rakamları
Derneğimizin Ankara' daki İrtibat Sorumlusunu Tanıyalım: Fikret Bircan
EPDK BAŞKANI SAYIN HASAN KÖKTAŞ’IN “EPDK’NIN 7. YILINDA TÜRKİYE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ PİYASALARI” AÇILIŞ KONUŞMASI
Evrak Planlama Dağıtım Kurumu (EPDK)
Vergiler Bahane Fiyatlar Şahane!
EPDK’dan 739 bin 200 YTL ceza
Otogaz ve Tüpgazda İndirim
LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde büyük değişiklikler yapılıyor
EPDK'ya Petrol Operasyonu
Petrolde haksız kazanç belgelendi
İpragaz, Zeytinsuyu Tepesi Villaları’nı uydudan faturalandırıyor
Insaat mühendisi olacakti, 12 Eylül yüzünden tüpçü oldu

 

Yazdır

 
Açılış Sayfası Yap  Sık Kullanılanlara Ekle 
likpetder.com, likpetder.org
E-mail : info@likpetder.com
Likit Petrol Gaz Otogaz ve Tüp Gazcılar Bayileri Derneği

Likit Petrol Gaz Otogaz ve Tüp Gazcılar Bayileri Derneği


Telif Hakkı © 2008 likpetder.com, likpetder.org Tüm hakları saklıdır.
 

Falcon Bilişim Hizmetleri