Likit Petrol Gaz Otogaz ve Tüp Gazcılar Bayileri Derneği

 Anasayfa | Bayilerin Sesi | Tüketici Köşesi | Sıkça Sorulan S. | Bize Ulaşın | İl İrtibat Bilgileri | Linkler

 
   » Sondakika
   » Anasayfa
   » Atatürk Köşesi
   » Yönetmelik
   » Bayi Dernekleri
   » LPG Kanunları
   » Rekabet Kurulu
   » Bayilerin Sesi
   » Tüketici Kösesi
   » İş İmkanları
   » Merak Edilenler
   » Sıkça Sorulan Sorular
   » Duyurular
   » Site haritası
   » Online Tv İzle
   » Arşiv
   » Bize Ulaşın
   » Linkler
   » Konuşma Metinleri
   » Köşe Yazıları
   » Üyelik İşlemleri
   » Bilgi Bankası
   » Hayat Dersleri
   » Arama
   » İl İrtibat Bilgileri
   » Video
   » Üyelik Aidat
ÇOK OKUNANLAR
Sektöre Genel Bakış
BAKAN ÇAĞLAYAN, İTO'NUN SORUNLARINI DİNLEDİ
Epdk Sivil Toplum Kuruluşları İle Görüşmelerine Devam Ediyor
    Bayilerinsesi

Totalgaz A.Ş.' nin İstanbul Dağıtım Ağı

'Dünyanın en büyük firmalarından olan, TOTALGAZ A.Ş. nin Tesisleri Avrupa standartlarında uygun, Tesis çıkışından sonra dağıtım ve bayi ağı, insan hayatını hiçe sayarak devam etmektedir.'

Video

TOTALGAZ A.Ş. 'den LİKPETDER ' E İHTİYA-İ TEDBİR TALEBİ

TOTALGAZ A.Ş. için yapmış olduğumuz haberle ilgili ayrıntılar için tıklayınız...

Totalgaz A.Ş.' nin İstanbul Dağıtım Ağı

İstanbul Dağıtım Ağı

Dağıtım Ağı

Totalgaz A.Ş.

"EPDK Kanunu'a göre, LPG firmalarının ruhsatsız bayilere tüplü gaz sevkıyatı yapmaması gerekirken, bu kural hiçe sayılıyor.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Dağıtım Şirketleri ile Yetkili Bayilerin ve Tüketicilerin Uymaları Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (TRKGM-2000/5)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğ, Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (LPG) tüplü ve dökme olarak, Bakanlıkça yürürlüğe konulmuş bulunan;

    - TS 55   "Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları İçin",

    - TS 1445 "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Taşıma Kuralları",

    - TS 1446 "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Depolama Kuralları",

    - TS 1449 "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Doldurma ve Boşaltma

      Kuralları",

    - TS 1862 "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Tüp Donanımları-Valfler,

      Basınç Düzenleyiciler ve Emniyet Valfleri",

    - TS 5306 "Kullanımdaki LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri",

    - TS 6600 EN 417 "Gaz Kartuşları (Tüpler) Yeniden Doldurulamayan-Metalik-

      LPG İçin-Vanalı veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan-İmalat,

Muayene, Deneyler  ve İşaretleme"     standardları ile bundan sonra yürürlüğe konulacak standardlarda öngörülen şartlarda piyasaya arz edilmesi ve tüketiciler tarafından güvenli bir şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin imal, doldurma, boşaltma, depolama, taşıma, tamir ve bakım işlerini yürütenler, LPG'yi dökme olarak kullananlar ile yetkili bayilerin ve tüketicilerin uymaları gereken usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğin uygulanmasında;

Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını ifade eder.

Bu Tebliğde geçen diğer tanımlar ilgili standardlarda yeralmıştır.

Tüplü LPG Uygulamaları

LPG'nin Tüplü Olarak Piyasaya Arz Şekli

Madde 5- LPG tüpleri 2, 10, 12, 24 ve 45 kg. LPG ihtiva eden TS 55 ve TS 5306 standardlarına uygun tüplerle  piyasaya arz edilir.

Tüplerdeki LPG Miktarının Kontrolü

Madde 6- Tüplerdeki LPG miktarının kontrolü; TS 1449 standardında belirtildiği şekilde yapılır.

LPG Tüplerinin Dolum Yeri ve Şekli

Madde 7- LPG tüpleri TS 1449 standardına uygun olarak dağıtım şirketine ait dolum tesislerinde ve standardında belirtilen esaslara göre doldurulur.

LPG Tüplerinin Tüketicilere İntikali

Madde 8- LPG tüplerinin tüketicilere intikali sadece LPG dağıtım şirketleri, yetkili başbayileri, yetkili bayileri ve  yetkili tali bayileri vasıtasıyla yapılır. Bunların dışında hiçbir kişi veya kurum tarafından pazarlanmak amacıyla hiçbir yerde bulundurulamaz ve tüketicilere satılamaz.

Cihazlara Takılı Olmayan Tüplerin Emniyeti

Madde 9- TS 1446 standardında belirtildiği gibi TS 1862 standardında yer alan A sınıfı valfı olan LPG tüpleri, dolum tesisleri haricinde ve tesisata bağlı olmadığı sürece, dolu veya boş durumdayken, her yerde, gaz çıkış ağızları üzerinde sızdırmazlık özelliği olan vidalı ve contalı bir kör tapa ile kapalı bulundurulmalıdır.

TS 1862 standardında yer alan B ve C sınıfı valfı olan dolu LPG tüpleri, dolum tesisleri haricinde ve tesisata bağlı olmadığı sürece, her yerde, gaz çıkış ağızları üzerinde mühür niteliğinde plastik bir kapakla kapatılmış olmalıdır.

Tüplerin kaldırılması-indirilmesi ve doldurma-boşaltma işlemlerinde hiçbir surette valflerden ve/veya valf volanlarından tutulmamalıdır.

Dolum Anlaşması Olan Şirketler

Madde 10- TS 1449 standardında belirtildiği gibi LPG dağıtım şirketleri aralarında yapacakları dolum anlaşmasının bir suretini yazılı olarak Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

LPG Dağıtım Şirketinin Sorumlulukları

Madde 11- LPG dağıtım şirketleri; yetkili başbayi, yetkili bayi, yetkili tali bayi ve abonelerinin LPG tüp ihtiyaçlarını zamanında ve aksatılmadan karşılanması için gerekli her türlü tedbirleri alırlar. Sözleşmeli bayiler tarafından dolum tesisine getirilen boş tüpler, dolum yapılmadan önce ilgili standardlara göre kontrolden geçirilir. Bu tüplerden; tamir, bakım, muayene ve hidrostatik teste ihtiyaç gösterenler TS 5306 standardında belirtilen esaslara uygun olarak ayrılırlar ve bu tüplere dolum yapılamaz.

LPG dağıtım şirketleri, tüplerin kullanımı sırasında uyulması gereken hususlarla ilgili olarak tanıtma ve kullanma kılavuzunun tüketicilere verilmesini sağlamak mecburiyetindedirler. Dağıtım şirketleri Yetkili Makamlardan ruhsat almamış firmalarla LPG bayilik sözleşmesi yapamazlar.

Periyodik Muayene Üniteleri ve Tamir Yerleri

Madde 12- Her bir dağıtım şirketi, tüplerin 10 yıllık periyodik muayenelerine esas teşkil edecek hidrostatik test ve vana sıkma işlemlerini yapabilecek üniteleri kendi dolum tesislerinde kurmak zorundadır. Ancak, bu işlemlerin dışında kalan tamir, ısıl işlem, kumlama ile temizleme, çinko-alüminyum kaplama veya fosfatlama işlemi gibi diğer ana işlemleri ya kendileri yapacak veya bu işlemleri yaptırabilecekleri kişi veya kuruluşla yapacakları sözleşmenin tasdikli bir suretini Bakanlığa göndereceklerdir.     Bu üniteler ve tamir yerlerinde periyodik muayeneler ve bahsi geçen ana işlemlerin TS 55 ve TS 5306 standartlarında belirtilen niteliklerde yapılabildiği, Bakanlık veya yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından verilecek bir Belge ile sağlanacaktır.

Bakanlık veya yetkilendirdiği kuruluşlardan Belge almamış olan yerlerde periyodik muayene, tamir ve yukarıda sayılan ana işlemler yapılamaz.

Dolumu Yapılmaması Gereken Tüpler

Madde 13- TS 55, TS 5306 standardlarına uygun olmayan, periyodik muayenesi yapılmayan ve TS 1449 standardında belirtildiği gibi dolum anlaşması olmayan dağıtım şirketlerine ait yabancı markalı tüplere dolum yapılamaz, yaptırılamaz ve bu tüpler piyasaya arz edilemez. Bu tüplerin doluma sokulması ve piyasada görülmesi halinde el konularak yed-i emine teslim edilir. Yed-i eminde muhafaza edilen tüpler ve gazlarının müsaderesi için mahkeme kararının kesinleşmesi beklenir ve bu karara göre işlem yapılır. Ancak, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden durumlarda bu türden dolu tüplerin gazları, dolum tesisi bulunan yerlerde dolum tesisine, dolum tesisi bulunmayan yerlerde ise, gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle havaya boşaltılır. Bu durum suç duyurusu için C.Başsavcılıklarına yapılacak başvurularda belirtilir.

Yetkili Bayilerin Sorumlulukları

Madde 14- Bayiler, satış yaptıkları LPG tüplerini (2 kg.lık LPG tüpleri hariç) müşterinin bildireceği ev veya işyerlerine TS 1445 standardına göre taşımak ve yetkili personeli vasıtasıyla cihazlara bağlamak, sızdırmazlık kontrolünü yapmak, tüplerin kullanılması konusunda tüketicilere gerekli bilgi ile tanıtma ve kullanma kılavuzunu vermek zorunda olup bu işlemlerden dolayı ücret talep edemezler. Ayrıca tüketicilerin tüp ihtiyaçlarının zamanında ve aksatılmadan karşılanması konusunda gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır.

İşletme ruhsatı bulunan fabrika, otel, hastane, eğlence yeri, pansiyon, lokanta, kahvehane, resmi ve özel kuruluşlar ile diğer işyeri vb. tesisler dışındaki yerlerde 12 kg üzerinde LPG tüpü satışı yapılamaz. Satışın yapılması halinde, dağıtım şirketi, yetkili başbayi, yetkili bayi ve yetkili tali bayi müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

LPG Tüplerinin Satış Yerleri

Madde 15- LPG tüp satış yerleri, TS 1446 standardına uygun olmalıdır.

Etiket, Tarife ve Fiyat Listeler 

Madde 16- LPG tüp satış yerlerinde fiyat listeleri görülebilir şekilde uygun yerlere asılmak zorundadır.


Yeniden Doldurulamayan Tüpler (gaz kartuşları)

Madde 17- Yeniden doldurulamayan tüpler (Gaz Kartuşları) TS 6600 EN 417 standardına göre piyasaya arz edilir.

Tüketicilerin Can ve Mal Emniyeti İçin Uymaları Gerekli Hususlar

Madde 18- Tüketiciler, tüpleri ve tüp donanımlarını tanıtma ve kullanma kılavuzlarına uygun olarak kullanmalı ve aşağıdaki hususlara dikkat etmelidirler.

a) Dolu LPG tüplerini abonesi oldukları dağıtım şirketinin yetkili başbayisi, yetkili bayisi veya yetkili tali bayisinden almalıdırlar.

b) Tüpün üzerinde, Türk Standardına uygun imal edildiğini gösteren TS 55 işaretini, TSE işaretini ve TS 5306 standardına göre periyodik kontrolünün yapılmış olması gereken tüplerde bu kontrolün yapıldığına dair işareti ile dağıtım şirketinin adı özellikle aranmalıdır.

c) Tüplerin üzerindeki LPG valfinin TS 1862 standardına uygun olduğunu gösteren işaret aranmalıdır.

d) Paslı, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, yangın hasarlı.. vb. tüpler kullanılmamalıdır.

e) Tüple cihaz arasındaki hortum bağlantısı eksiz ve gereği kadar uzunlukta olmalı, ancak uzunluğu 1,5 metreyi geçmemelidir.

f) Hortumun dedantöre ve yakıcı cihaza bağlantıları kelepçe ile yapılmalı, eskiyen, çatlayan yumuşayan, sertleşen veya imal tarihinden itibaren 3 yıl sonra kullanılan hortumlar yenisi ile değiştirilmelidir.

g) Yakıcı cihazın yakınında kolay tutuşabilen maddeler (kağıt, naylon, plastik, tül örtü, perde ve sıvı yakıtlar vb.). bulundurulmamalıdır.

h) Tüp yakıcı cihaz seviyesinden aşağıya konmalı ve dik konumda kullanılmalıdır.

ı) Tüp doğrudan doğruya güneş ışınlarına maruz kalmamalı, kalorifer radyatöründen en az 2m ve soba gibi ısıtıcıların en az 4m uzağına konmalıdır.

i) Yakıcı cihaz, az havalanan küçük hacimli bir yerde bulunuyorsa burası sık sık havalandırılmalıdır. Ayrıca tüp hiçbir zaman çevre kotunun altında bulunan zeminden havalandırılmayan mahallerde bulundurulmamalıdır.

j) Tüp değiştirirken tüpün bulunduğu hacimde gaz birikmesi mevcutsa (gaz havadan ağır olduğu için zeminden itibaren birikmeye başlar) bir havlu veya bir süpürge ile birikmiş gaz açık havaya sevk edilmelidir.

k) Yakıcı cihaza yeni tüp bağlarken yakınında yanmakta olan mum veya alev halinde yanan başka bir cisim varsa, tüp bağlama işlemi bu cisim söndürüldükten sonra yapılmalıdır.

l) Cihaza yeni tüp bağlantısı yapıldıktan sonra bağlantı yerlerinde gaz kaçağı olup olmadığı sabun köpüğü ile kontrol edilmelidir. Kibrit, çakmak gibi açık ateş kaynakları kesinlikle kullanılmamalıdır. Kaçak varsa vanayı kapatıp dedantörü çıkarıp bayiye haber verilmelidir.

m) Gaz kaçağı halinde kibrit yakılmamalı, elektrik anahtarı çevrilmemeli, buzdolabı kapağı açılmamalıdır. Kıvılcıma neden olabilecek hareketlerden sakınılmalıdır.

n) Aşırı hava akımı ve yemek taşmaları cihaz alevini söndürerek gaz birikmesine sebep olur. Çok büyük tehlike arzeden bu durumla karşılaşmamaya dikkat edilmelidir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında önce vana kapatılmalı, daha sonra pencere, kapı ve benzeri havalandırma yerleri açılarak odanın havalandırılması ve biriken gazların dışarıya çıkması sağlanmalıdır. Bunlar yapılmadan kesinlikle cihaz kullanılmamalıdır.

o) Kullanılan veya yedek LPG tüplerinin dolap içerisinde bulunması durumunda, dolap kapağının altında havalandırma delikleri açılmalıdır. Yedek tüp kullanılan tüpün yanına konulmamalıdır. Her aile en fazla bir adet tüp yedekleyebilir.

p) Piknik tüpü üzerinde çapı 20 cm den büyük tencere vb. kaplar konulmamalıdır.

r) LPG tüpleri ve bunlarla birlikte kullanılan cihazlar, uyumak için kullanılan mahallerden yatmadan önce çıkarılmalıdır. Borusuz sobalar, kamping lamba ve sobalar yanar halde bırakılıp uyunmamalıdır.

Gaz Kartuşlarının Kullanımı Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

a) Kartuşların değişimi iyi havalandırılmış, tutuşturucu kaynaklardan uzak bir ortamda yapılmalıdır.

b) Cihazın vanası kapatılarak kartuştan ayrılmalıdır.

c) Bağlantı contası hasar görmüşse değiştirilmelidir.

d) Direkt veya doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından korunmalıdır.

e) 50øC'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

f) Dolu ve boş tüpler çocuklardan uzak tutulmalıdır.

g) Kartuşlar kullanıldıktan sonra delinmemeli, yırtılmamalı, ateşe atılmamalı ve emniyetli bir yere atılmalıdır.

h) Cihazla birlikte verilen kullanma talimatlarına uyulmalıdır.

Dökme LPG Uygulamaları

Sözleşme Yapma Zorunluluğu

Madde 19- Dökme LPG kullanıcıları konut ve işyerlerinde LPG depolama tankları ve tesisat kurulmadan önce bir LPG dağıtım şirketi ile "Dökme LPG İkmal Sözleşmesi" yapmak zorundadır. LPG Dağıtım Şirketi ve Kullanıcıların Sorumlulukları ve Standartlara Uygunluk

Madde 20- Dökme LPG tankları ve tesisatın, standartlara uygun olarak kurulmasından LPG ikmali yapan dağıtım şirketi, standartlara uygun olarak işletilmesinden ise kullanıcılar sorumludur. Dökme LPG taşıma, depolama, doldurma ve boşaltma işlemleri, TS 1445, TS 1446 ve TS 1449 standardlarına uygun olmak zorundadır.

Yetkili Makamlardan İzin Alınması

Madde 21- Dökme LPG kullanan yerler, ilgili mevzuat hükümlerine göre Yetkili Makamlardan gerekli izinleri almak zorundadır.

LPG Depolama Tanklarının Kuruluş Şekli

Madde 22- Dökme LPG depolama tankları ve donanımın;

a)  5 m'den daha yakınında herhangi bir kanal ve/veya kanalizasyon girişi ve benzeri çukurluklar bulunmayacaktır.

b)  3 m yakınına kadar yanıcı madde bulundurulmayacak ve bu mesafedeki kuru ot vb gibi kolay tutuşabilen maddelerle gerekli mücadele yapılacaktır.

c)  Bulunduğu sahaya, yerden en fazla 20 cm. yükseklikte ark sızdırmaz (ex-proof) en az bir LPG dedektörüne sahip gaz alarm sistemi konulacaktır.

d)  Çevresi, tank dış cidarının en az 1 metre uzağından itibaren en az 180 cm. yüksekliğinde tel örgü, çit vb ile çevrilmiş olacaktır.

Proje Hazırlanması

Madde 23- Dökme LPG depolama tankları ve tesisat projesine uygun olarak kurulmak, tesisat projesi ve vaziyet planı gibi projelerin birer örneği de dökme LPG kullanan yerlerde bulundurulmak zorundadır.

LPG Depolama Tanklarının Kuruluş Yeri

Madde 24- Dökme LPG depolama tankları binaların dışına tesis edilmek, sundurma gibi örtülerin yapılması halinde çevresinin en az yarısı açık bulundurulmak zorundadır.

Yeraltı Tanklarında Katodik Koruma ve Zeminin Doldurulması

Madde 25- Tankların yeraltına gömülmesi durumunda; yer altında kalan boru tesisatı ile tankın katodik korumasının yapılması zorunludur.

Yer altı tanklarının dış üst yüzeyinin zeminden en az 15 cm. Aşağıda olması ve dış düzey üzerinde kalan bu kısmın zemin seviyesine kadar, boşluk kalmayacak şekilde kum ve benzeri maddelerle doldurulması gerekir. Bu durumda tankların üzerinden araç geçmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Tankların Dolum Oranı

Madde 26- Dökme LPG depolama tanklarının hacimsel doldurma oranı %80'i aşmayacaktır.

Uyarı Levhaları

Madde 27- Dökme LPG'nin doldurma ve boşaltma yapıldığı bölümlerde ateşli ısıtıcılar bulundurulamaz, sigara içilmesine ve ateş yakılmasına izin verilemez. Tesiste kolayca görülebilen yerlere yeterince "Sigara İçilmez" ve "Ateşle Yaklaşılmaz" gibi uyarı levhaları konulacaktır. Dökme LPG tanklarının bulunduğu yerde "Tanker Boşaltma Talimatı" bulundurulacaktır.

Test Kontrol Raporu

Madde 28- Dökme LPG depolama tankları ve tesisat işletmeye alınmadan önce; Üniversiteler, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Loydu ve bunun gibi akredite edilmiş kuruluşların herhangi birinden "Test Kontrol Raporu" alınacaktır.

Tankların ve Valflerin Test Edilmesi

Madde 29- Dökme LPG depolama tankları TS 1446 standardına göre en geç 10 yılda bir defa su ile hidrostatik deneye tabi tutulacaktır. Tankların yerlerinin değiştirilmesi veya üzerlerinde tamirat yapılması halinde, devreye alınmadan önce süre şartı aranmaksızın hidrostatik deneye tabi tutulacaktır. Emniyet valfleri ise TS 1449 standardına göre deneye tabi tutulacaktır.

Dökme LPG kullanıcılarının eğitimi

Madde 30- Dökme LPG kullanılan işyerleri ve konutlarda bu konuda görevli personelin, LPG ikmali yapan LPG dağıtım şirketi tarafından LPG nin özellikleri ve bunun meydana getirebileceği tehlikeler konusunda eğitilmesi ve bu eğitimin bir sertifika ile belgelendirilmesi zorunludur.

Dökme LPG Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 31- Dökme LPG Uygulamalarında can ve mal güvenliği için aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.

a) Tank sahasının güvenlik sınırları içinde yanıcı madde bulunmamalıdır.

b) Tank sahasına, LPG ikmali dışında ilgisiz kişilerin girmesi önlenmelidir.

c) Doluma başlamadan önce en az 2 adet yangın söndürücü hazır  bulundurulmalıdır.

d) LPG dolumuna başlamadan önce tanker motoru durdurulmalı, el freni çekilmeli, aracın ekzost çıkışına alev tutucu takılmalı, araç topraklanmalı ve aracın tekerleklerine her iki yönde takoz konulmalıdır.

e) Çatlak dolum hortumu ve arızalı dolum başlığı tespit edildiğinde dolum yapılmamalıdır.

f) Aşırı yağışlı, şimşekli ve fırtınalı havalarda dolum yapılmamalıdır.

g) Dökme LPG tankına tankerden LPG dolumu sırasında sigara içilmesine ve ateşle yaklaşılmasına müsaade edilmemelidir.

h) Tanker şoförü LPG ikmali sırasında aracın başından ayrılmamalıdır.

ı) Tankerin boşaltılması sırasında araç radyosu çalınmamalı, cep ve mobil telefonu ve çağrı cihazı kullanılmamalıdır.

j) LPG tankına dolum sırasında LPG kaçağına ve tanka aşırı doluma müsaade edilmemelidir. LPG kaçağı varsa dolum durdurulmalıdır.

k) LPG ikmali bitince tüm cihazlar ve hortumlar toplanmalı, araç ikmal yerinden park sahasına çekilmelidir.

Diğer Hükümler

Denetim

Madde 32- Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça görevlendirilecek personel denetleme yapmaya yetkilidir.

Ceza

Madde 33- Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4077, 1705 ve 765 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Kaldırılan hükümler

Madde 34- 29.05.1990 tarih, 20532 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90/44-45 sayılı Tebliğ ile 16.01.1998 tarih, 23232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TRKGM- 97/112-113 sayılı Tebliğ'ler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 35- Bu Tebliğin 19-31 maddeleri yayımı tarihinden 3 ay sonra, diğer hükümler yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 


A.Sinan.Soylu 17.08.2007 - 19:08

Sitenizde Totalgazın videosunu gördüm çekim gayet güzel kutlarım. Tüpgazcılarla ilgili bir haber üzerinde çalışıyorum. Rica etsem çekim yaptığınız yerin adresini sitenizde yayınlarsanız hem bize hem kamuya çok yardımcı olursunuz şimdiden teşekkür eder yayın hayatınızda başarılar dilerim.

 

Dernek Cevap : Yeni mahalle Cahit sıtkı tarancı cad. Bağcılar / İSTANBUL


Deniz Karslıoğlu 15.08.2007 - 10:19

Yıllardır Fransa’da yaşıyorum yıllık iznim için Türkiye’ye geldim burada kendi evim var tüpüm bitti tüp almak için Fransa’dan kalma alışkanlık Totalgaz bayisi aradım ve buldum Fransa’ ile Türkiye’yi kıyasladığımda Totalgaz burada içler acısı gelişi güzel tarlalarda meskun mahalde tüpler depolanıyor inanamadım Totalin Türkiye’deki vurdum duymazlığına. Totali aradım açıklama istedim yapamadılar sizin siteyi tesadüfen buldum belki siz bir açıklama yaparsınız diye Türkiye’de işler böyle mi yürüyor saygılarımla


BAYİLER ADINA İSTANBUL BAYİ 04.07.2007 - 12:56

Dünyanın değişik coğrafyalarından gelen yılanlar, adeta geçmişin ve geleceğin öcünü alırcasına sanki evlatlarının intikamını alır gibi LPG piyasasında inat ve nefretle bu milletin emekli dul yetim memur ve şehit ve dar gelirli vatandaşlarına hizmeti ve yardımı görev edinmiş LPG bayilerine bunları niye yaptın diye sanki öç alırcasına LPG şirketleri üzerine çullanıyor. Sebebi bayiler uyanıyor bu şirketlerin yaptığı yanlışları gün yüzüne çıkarıyor çıkarmaya da devam edecek ama panzehirimiz var öç alamayacaksınız.


Salih Meydan 04.07.2007 - 12:49

Merhabalar yaklaşık olarak 5 senedir Totalgaz tüpü kullanıyorum haberi izleyince şoke oldum Totalgaz ın bütün reklamlarında ' DÜNYANIN HER YERİNDE İNSANLAR ÖNCE GÜVEN İSTER EVİNİZİN GÜNEŞİ TOTALGAZ ' ibaresi yer almaktadır. Soruyorum ben şimdi nerde kaldı güven varmı bir açıklaması Sayın Totalgaz yöneticileri ??? böyle bir haberi yapıp biz tüketiciyi bilgilendirdiğinizden dolayı dernek yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum.


Murat Cansız 02.07.2007 - 14:07

Bağcılarda resmi kurumlar, o kadar uğraşmasına rağmen yüksek gerilimin altından bu tüp satış yeri kaldırılmamıştı. Şimdi ise hatların kenarları okul kenarları cami bahçeleri park kenarları ve insanların toplu yaşadığı yerler de 39 derece sıcaklıkta tüp yüklü kamyonlar ne zaman kaldırılacak dernek yönetimi siz bayileri bilgilendirmiyor musunuz?


Sinem Yılmaz 02.07.2007 - 10:57

Merhabalar çocugumu parka götürmekten korkuyorum mollagünnani parkının dört bir yani tüp kamyonuyla dolu tüpler sıcaktan patlamaz mı? sıcaktan fabrikalarda yangın haberlerini izliyoruz


Totalgaz Bayi Bursa 02.07.2007 - 10:42

Sayın Likpetder yöneticileri, Totalgaz İstanbul Dağıtım Ağı ile ilgili video görüntüsünü izleyince inanın şok oldum. Çünkü Bursa’da Totalgaz bayi olarak Totalgaz’ın Bursa da işlettiği kendi mülkü olan depodan sevkiyat yapıyorum. Ayrıca İstanbul, Samandra deposunu da biliyorum. İki deposu da LPG standartlarına uygun ve örnek teşkil edecek depolar. Derme çatma yerlerde ruhsatsız olarak başka şirketlerin depolarını görünce bayiliğini yaptığım Totalgaz ile gurur duyuyordum. Kanunlara titizlikle uyan ve 1978 yılından beri bu işten ekmek yiyen biri olarak Totalgaz ın bu tür yerlerde ruhsatsız olarak depo çalıştırmayacağına ve sırf para kazanmak için ruhsatsız standartlara uymayan yerlere ve kişilere bayilik vermeyecek kadar titiz olduklarını da biliyorum, buna rağmen Totalgaz bu tür uygulamalar yapıyorsa kendi şirketimin yöneticilerini de kınıyor ve bu uygulamaya derhal son vereceklerine inanıyorum. Kanun dışı uygulamalara devam eden kim olursa olsun benim gibi bayilerin arkanızda olduğunuzu bilmenizi istiyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum.LPG ŞİRKETLERİ SİZİN SAYENİZDE STANDARTLARI UYGULAYACAĞINDAN VE MERDİVEN ALTI MANTIĞINDAN ÇIKACAĞINDAN EMİNİM.


New Page 1
 

Yorum Ekle

 

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Likpetder veya likpetder.com sorumlu tutulamaz.

 

      » Diğer Haber Başlıkları

Tüm Haberler

Amaç Rekabetçi Piyasa Oluşturmak
Derneğimizin Sakarya' daki İrtibat Sorumlusunu Tanıyalım: Fahri Eren
EPDK BAŞKANI SAYIN HASAN KÖKTAŞ’IN EPDK’NIN 7.YIL RESEPSİYONU KONUŞMASI
EPDK'dan dağıtım şirketlerine ulusal stok cezası
EPDK BASIN AÇIKLAMASI
Ankara LPG Dönüşüm Sistemleri Fuarı
42. Dönem LPG-CNG Komisyonu I.Toplantısı Gerçekleştirildi
LPG AYLIK EĞİTİM PROGRAMI
Biodizel tesisinde yangın: 3 ölü
Likpetder Ankara'da
Derneğimizin Denizli' deki İrtibat Sorumlusunu Tanıyalım: Erol KAYA
Tüplü gazın ÖTV’si de yüzde 3 olsun
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2008 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Özet Piyasa Rakamları
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2008 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Özet Piyasa Rakamları
Derneğimizin Ankara' daki İrtibat Sorumlusunu Tanıyalım: Fikret Bircan
EPDK BAŞKANI SAYIN HASAN KÖKTAŞ’IN “EPDK’NIN 7. YILINDA TÜRKİYE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ PİYASALARI” AÇILIŞ KONUŞMASI
Evrak Planlama Dağıtım Kurumu (EPDK)
Vergiler Bahane Fiyatlar Şahane!
EPDK’dan 739 bin 200 YTL ceza
Otogaz ve Tüpgazda İndirim
LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde büyük değişiklikler yapılıyor
EPDK'ya Petrol Operasyonu
Petrolde haksız kazanç belgelendi
İpragaz, Zeytinsuyu Tepesi Villaları’nı uydudan faturalandırıyor
Insaat mühendisi olacakti, 12 Eylül yüzünden tüpçü oldu

 

Yazdır

 
Açılış Sayfası Yap  Sık Kullanılanlara Ekle 
likpetder.com, likpetder.org
E-mail : info@likpetder.com
Likit Petrol Gaz Otogaz ve Tüp Gazcılar Bayileri Derneği

Likit Petrol Gaz Otogaz ve Tüp Gazcılar Bayileri Derneği


Telif Hakkı © 2008 likpetder.com, likpetder.org Tüm hakları saklıdır.
 

Falcon Bilişim Hizmetleri