Likit Petrol Gaz Otogaz ve Tüp Gazcılar Bayileri Derneği

 Anasayfa | Bayilerin Sesi | Tüketici Köşesi | Sıkça Sorulan S. | Bize Ulaşın | İl İrtibat Bilgileri | Linkler

 
   » Sondakika
   » Anasayfa
   » Atatürk Köşesi
   » Yönetmelik
   » Bayi Dernekleri
   » LPG Kanunları
   » Rekabet Kurulu
   » Bayilerin Sesi
   » Tüketici Kösesi
   » İş İmkanları
   » Merak Edilenler
   » Sıkça Sorulan Sorular
   » Duyurular
   » Site haritası
   » Online Tv İzle
   » Arşiv
   » Bize Ulaşın
   » Linkler
   » Konuşma Metinleri
   » Köşe Yazıları
   » Üyelik İşlemleri
   » Bilgi Bankası
   » Hayat Dersleri
   » Arama
   » İl İrtibat Bilgileri
   » Video
   » Üyelik Aidat

EPDK BAŞKANI SAYIN HASAN KÖKTAŞ’IN 2.OSB ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI (01.02.2008)

EPDK BAŞKANI SAYIN HASAN KÖKTAŞ’IN 2.OSB ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI (01.02.2008)Sayın Valim,

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Başkanım,

Değerli milletvekilleri,

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun sayın başkanı ve üyeleri

Kamu ve özel sektör kuruluşlarımızın değerli yöneticileri,  

Organize Sanayi Bölgeleri 2. Enerji Zirvesi’ne katılmış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederken şahsım ve Kurumun adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

 Sizlerle iki gün boyunca organize sanayi bölgelerinin elektrik piyasası faaliyetleri, bağlantı ve tarifelendirme konuları gibi birçok hususta değerlendirmeler yapacağımız önemli toplantılar gerçekleştireceğiz.

Şahsım açısından bu toplantıyı önemli kılan bir diğer husus, organize sanayi bölgelerinin işleyişini daha yakından tanımamızın yanısıra “ülkemiz sanayi Üsleri”nin mensupları ile de bir araya geliyor olmamdır.

Mâdem ki, bu toplantı böylesi bir tanışmaya vesile olmaktadır o halde konuşmamım başında sizlere kısaca bazı kişisel bilgiler vermem isabetli olacaktır.

Bankacılık, finans gibi alanlardaki yöneticiliklerimin ve son 5 yılı enerji sektörü ve özelleştirme konularıyla ilgili olmak üzere, yaklaşık 20 yıllık mesleki tecrübemin ardından geçtiğimiz ay Bakanlar Kurulumuz tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Çok değerli Kurul Üyesi arkadaşlarım ve Kurum personelimiz ile birlikte Türkiye enerji sektörünün dört temel piyasasını düzenlemek ve denetlemek gibi ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir görevi yerine getirecek olmanın onuru ve heyecanını duymaktayım.

Bu heyecanla, zaten yabancısı olmadığımız elektrik piyasasının konularına daha da vakıf olabilmek için son bir ayda yoğun bir mesaimiz olmuştur.

Daha önce Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı olarak enerji özelleştirmeleri ile ilgili yaptığımız çalışmalar sırasında da OSB’leri yakından tanıma imkânı elde etmiştim. Ancak yine de 52 bine yakın şirketin faaliyet gösterdiği, Türkiye geneline yayılmış bu dev birliklerin özgül taraflarını yeniden ve çok daha iyi bir şekilde incelememiz gerektiği de aşikardır.

Üstelik bu süreç sadece şahsım için değil, Kurumum ve siz Organize Sanayi Bölgelerinin değerli mensupları açısından da birçok yenilikleri barındıran bir süreçtir.

Bu yeni sürece nasıl geldiğimizi ve son bir buçuk yılda yaşanan gelişmeleri kısaca hatırlatmak isterim:

Sizlerin de yakından bildiğiniz gibi, 2006 yılının Mayıs ayında yapılan bir kanun değişikliği ile OSB’lerin 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, onaylı sınırları içerisinde lisans alarak faaliyet göstermelerine izin verilmiştir.

Ardından Kurumumuz tarafından başta OSBÜK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kesimlerin değerlendirmeleri dikkate alınarak OSB tüzel kişiliklerince Kanun kapsamında yürütülecek faaliyetlere ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlendiği bir yönetmelik çıkarılmıştır.

Bu yönetmelikle OSB’lere OSB dağıtım ve OSB üretim lisansı verilmesi, üretilen veya serbest tüketici sıfatıyla temin edilen elektrik enerjisinin katılımcıların kullanımına sunulması, dağıtım bedelleri ve diğer hizmet bedellerinin belirlenmesi ve son olarak yürütülecek diğer faaliyetler ile ilgili hususlara ilişkin esas ve usuller de düzenlenmiştir.

            Böylece farklı bir kanunla kurulmuş ve yıllarca bu kanun çerçevesinde faaliyet göstermiş Organize Sanayi Bölgeleri, birden bire kendilerini farklı bir mevzuat ve farklı bir piyasa yapısı ile karşı karşıya bulmuşlardır.

            Mesai arkadaşlarımın verdiği bilgilere göre, 8-11 Şubat 2007 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bazı OSB mensupları yeni mevzuata ve elektrik piyasa yapısına yabancı olmalarından kaynaklanan tedirginliklerini ifade etmişlerdir. Ancak o günlerden bugünlere gelindiğinde piyasa yapısının daha yakından kavranması, lisanslandırma sürecinde Kurumumuzun tarafından istenilen bilgi ve belgelerin tamamlanması gibi etmenler sayesinde bilhassa alt yapılarını tamamlamış OSB’ler için bu kaygıların önemli ölçüde azaldığını da öğrenmiş bulunuyorum.

Zira bu konuda önemli bir mesafe kat edildiği lisanslandırma sonuçlarından anlaşılmaktadır:  

Bu kapsamda yönetmeliğimiz yayımlandığı tarihten bugüne toplam 118 adet OSB’nin dağıtım lisansı başvurusu kabul edilmiş, bugüne kadar 65 adet OSB’ye lisans verilmiş, 17 başvuru için uygun bulma kararı alınmıştır. Ayrıca inceleme ve değerlendirme aşamasına gelmiş 8 adet ve başvuru aşamasında olan 28 adet OSB bulunmaktadır. 

Türkiye genelinde, faal veya kuruluş aşamasında olan 248 adet OSB’nin olduğu, OSB Üst Kuruluşuna üye 130 adet OSB’nin bulunduğu dikkate alındığında OSBÜK üyelerinin çoğunluğunun lisans başvurusunu yapmış olduğu görülmektedir.

Saygıdeğer katılımcılar,

Gerek Elektrik Dairemiz personeli gerek sektör temsilcileri ile yaptığım görüşmelerden edindiğim bilgilere göre, bu süreçte asıl zorluk OSB’ler tarafından Kurumumuza dağıtım bedeli teklifi hazırlanırken yaşanmaktadır.

Kurumumuz tarafından Yönetmelik uygulamalarında, OSB’lerin, onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarının büyük çoğunluğunun sanayici olduğu düşünülmüştür. Ancak yapılan başvurular sonucunda her OSB’nin kendine özgü bir yapısı, büyüklüğü ve onaylı sınırları içerisinde değişik abone grubu özelliği taşıyan katılımcılar barındırdığı görülmektedir.

Tüm bunlara ilaveten, OSB’lerden bir kısmı tüm alt yapı çalışmalarını sonuçlandırmış, dağıtım tesisi yatırımlarını bitirmiş, teknik kaliteyi artırma yatırımlarına başlamış veya tamamlamış durumdadır.

Öte yandan, yatırımları yeni tamamlanmış ancak kredi ödemeleri devam eden, ya da yatırımları halen devam etmekte olan ve elektrik enerjisi tüketim miktarları da oldukça düşük bir kısım OSB de bulunmaktadır.

Tüm bu ifade ettiğim hususlar, OSB’lerin uygulama yılı için teklif ettiği dağıtım bedellerini doğrudan etkilemektedir.

Kurumumuz bu belirsizliklerden dolayı OSB’lerin herhangi bir mağduriyete uğramaması için gereken adımları atmaktadır.

Bu kapsamda Kurumumuz tarafından ilk başvurular kabul edilirken tek bir dağıtım bedeli önerisi uygulanması planlanmış iken, OSB’lerin buraya kadar bahsettiğim nedenlerden kaynaklı farklı dağıtım bedeli önerileri getirmeleri durumunda konu incelenerek uygun bulunması halinde değerlendirmeye alınmaktadır.

Kurumumuz tarafından, 52 lisanslı OSB’nin 2008 yılında onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına uygulayacağı dağıtım bedelleri onaylanmıştır.

         İşleyiş açısından bir diğer önemli husus ise, OSB’lerin büyük çoğunluğunun kendilerini bir dağıtım lisansı sahibi değil de ticari faaliyet yapan ve elektrik enerjisi satışı ile iştigal eden bir perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler gibi görme eğiliminde olmalarıdır.

          Bu kapsamda OSB’ler de elektrik dağıtımından elde edecekleri gelirleri başka alanlarda da kullanmak istemektedir. 

           Hâlbuki bu konuda yasal ayrımlar çok nettir ve herkes tarafından çok iyi anlaşılması gerekmektedir.

            4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, elektrik üretimi, iletimi ve toptan satışını bir arada yürüten Türkiye Elektrik Üretim ve İletim AŞ’nin faaliyet ayrıştırılmıştır. Böylece elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti faaliyetlerinin, hukuki veya hesap ayrıştırması yoluyla birbirinden ayrılması sağlanmıştır. Bu kapsamda, OSB’ler de, dağıtım şirketleri gibi, onaylı sınırları içerisinde elektrik dağıtım faaliyetinden sorumlu oldukları için, dağıtım faaliyetine ilişkin olarak yaptıkları tüm harcamaların ayrı bir hesap altında tutulması istenmiştir.

            Bu kapsamda Kurulumuz tarafından onaylanan dağıtım bedelinin içinde de sadece dağıtım faaliyetine ilişkin giderlerin, maliyetlerin yer almasına izin verilmekte, dolayısıyla buradan elde edilen gelirin sadece bu faaliyet bazında kullanılması talep edilmektedir.

             OSB’lerin doğal gaz piyasası ile ilgili konuları ise şunlardır:

Ülkemizde halen 46 adet OSB doğalgaz kullanmaktadır. Projeksiyonlarımız çerçevesinde OSB’lerin 2008 yılında yaklaşık 4 milyar metreküp doğal gaz tüketmesi beklenmektedir.

             OSB’lerin doğal gaz piyasası ile ilgili olarak şu konunun çözüme bağlanması önem taşımaktadır:

  4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu serbest tüketicileri, “Satın aldığı yıllık doğal gaz miktarı bir milyon metreküpten daha fazla olan tüketiciler ve kullanıcı birlikleri” olarak belirlemiştir. Her ne kadar mevzuatta konuya ilişkin düzenlemeler bulunsa da Kanundaki ifadenin farklı yorumlara açık olması sebebiyle, bugüne kadar Kullanıcı Birliklerinin serbest tüketici statüsü kazanmalarının tüketime bağlı olup olmadığı konusundaki tereddütler giderilememiştir.

            Bu konuda bir Kurul Kararı alınmasına yönelik olarak Doğal Gaz Dairemiz çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye Organize Sanayi Bölgelerinin saygıdeğer mensupları ,

Konuşmamım sonunda çok beğendiğim bir özlü sözü sizlerle paylaşmak isterim:

“Süleymaniye Camisini yapmak için bir Süleyman, bir Sinan gerekir. Yıkmak için ise bir kazma, bir ırgat yeterlidir.”

Bu güzel sözün anlamı, dev eserleri yapmak zor, yıkmak ise çok kolaydır.

Organize sanayi bölgeleri de, gerek teknik altyapı, gerek ekonomik kolaylıklar sunarak girişimcilerinin daha rasyonel çalışmasını sağlayan, böylece hem ülkemizin sanayileşmesine hem bölgesel dengesizliklerin azalmasına büyük hizmetler veren “dev eserler”dir.

Organize sanayi bölgeleri, ülkemiz sanayisinin olduğu kadar üretimin, ihracatın, istihdamın ve katma değerin de merkezi konumundadır. 

Bu itibarla buradaki tesislerimizin enerji ihtiyacının sürekli, en kaliteli ve en ekonomik şekilde temin edilmesi de şarttır.

Çünkü bu tesislerimiz ancak girdi maliyetlerini ucuzlatarak, rekabet gücünü arttırabilmekte ve dünya ile yarışabilmektedir. Kurumumuz OSB’lerin elektrik piyasası faaliyetlerini düzenlerken ve denetlerken bu hususları dikkate alarak ve yapıcı bir anlayışla çalışmaya devam edecektir.

“Peki nasıl yapıcı olacaksınız?” diye sorarsanız sizlere şu cevabı vermek isterim:

Mesleki yaşamım boyunca, karar vericiler ile bu karara bağlı olarak hareket edenler arasında, iyi organize edilmiş, gündemi, sorun ve çözüm önerileri iyi bir şekilde belirlenmiş toplantıların sonuç almak açısından son derece faydalı olduğuna tanık olmuşumdur.

2. OSB Enerji Zirvesi’nin de bu nitelikte olduğunu, bugün ve yarın çok verimli görüşmeler yapacağımızı düşünüyorum.

Kurul üyesi arkadaşlarım ve Kurum personelimizle birlikte sizleri dikkatle dinleyeceğiz, konuları birlikte ele alacağız.

Tıpkı düzenlediğimiz ve denetlediğimiz diğer piyasalarda olduğu gibi, Organize Sanayi Bölgelerinin temsilcileri ile de bir büyük ailenin fertleri gibi davranarak, ortak akıl geliştirerek, konuşarak ve uzlaşarak yol alacağız.

           Son olarak, Türkiye’nin dev sanayi eserlerinin siz değerli yapıcılarına, biz piyasa yapıcılarının her türlü desteği vereceğini bir kez daha ifade ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyor, saygılar sunuyorum.

Yazdır

 
Açılış Sayfası Yap  Sık Kullanılanlara Ekle 
likpetder.com, likpetder.org
E-mail : info@likpetder.com
Likit Petrol Gaz Otogaz ve Tüp Gazcılar Bayileri Derneği

Likit Petrol Gaz Otogaz ve Tüp Gazcılar Bayileri Derneği


Telif Hakkı © 2008 likpetder.com, likpetder.org Tüm hakları saklıdır.
 

Falcon Bilişim Hizmetleri